Hoe begin je met een CE scriptie: Van kaft tot algemene inleiding

Hoe begin je met een CE scriptie: Van kaft tot algemene inleiding

Dit is al deel 4 van hoe begin je met het schrijven van een CE scriptie. Omdat elke deel aan elkaar is verbonden, is verstandig de andere delen eerst te lezen.

De vorige delen gingen voornamelijk om de structuur en consistentie. Je beschikt nu een goede fundering om inhoudelijk te gaan. We gaan nu kijken naar de algemene inleiding en de overige onderdelen die erbij horen.

Van kaft tot algemene inleiding van je CE scriptie

Je kent inmiddels al de indeling van je CE scriptie. In dit geval gaan we het hebben over deze onderdelen:

 • De kaft
 • Management samenvatting
 • Voorwoord
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding

Een aantal van deze onderdelen stellen weinig voor. Uiteraard mag jij geen enkele onderdeel onderschatten.

De kaft van je CE scriptie

Je bent bezig met je kaft. Zorg dat je kaft er goed en professioneel uitziet. De kaft is de eerste indruk dat een docentbeoordelaar ziet. De eerste indruk wordt in vier seconden gevormd. Maak je kaft indrukwekkend. Gebruik de hoofdkleur van je stagebedrijf. Ben jij niet zeker van de hoofdkleur? Bepaal dan zelf wat jij denkt dat de hoofdkleur is. Een keuze is altijd beter dan een regenboogkleurige CE scriptie. Het moet kleuterboek zijn maar een “wetenschappelijk boek”. Je kaft moet nooit meer dan 1 pagina zijn. Een mooi frontcover is voldoende (eventueel zou je een backcover kunnen maken).

Management samenvatting van je CE scriptie

De management samenvatting is een van de belangrijkste onderdelen van je CE scriptie. Dit is zonder twijfel de uitdaging van je commerciële economie scriptie. Jouw management samenvatting moet kort en krachtig zijn.

Veel studenten maken van de management samenvatting een uitgebreid boekwerk. In de hoop om geen informatie te missen. Bij een management samenvatting geldt de regel “Less = More”. Het mag ook niet meer dan twee A-4tjes zijn. Alles langer dan twee pagina`s is te veel.

De management samenvatting wordt vaak onderschat. Dit is een groot probleem want het is gezamenlijk met het hoofdstuk advies en conclusie de belangrijkste hoofdstukken. Elk docent moet ruim 10 a 20 studenten beoordelen. Een docent kan geen 20 scripties aandachtig lezen in korte tijd. Dat is haast niet mogelijk. Daarom werkt een docent efficiënter met zijn tijd. Elke scriptie valt onder drie categorieën, namelijk:

 • Voldoende
 • Twijfelgeval
 • Onvoldoende

Elke scriptie krijgt een cijfer binnen 30 minuten. Een docent leest alleen de kern van je CE scriptie. De kern van een CE scriptie is je management samenvatting en het hoofdstuk advies en conclusie. De docent leest je kern en oordeelt dan in welke categorie de scriptie valt. Een CE scriptie  met een sterke kern krijgt minder aandacht.

Nadat de CE scriptie zijn gefilterd, gaat de docent met de categorieën twijfel gevallen en onvoldoende aan de gang. Er wordt nu inhoudelijk de scriptie gelezen om te bevestigen of de scriptie daadwerkelijk onder de maat is, of als de scriptie wel goed is maar een zwakke kern heeft. Deze beoordelingssysteem is essentieel van belang om als student te begrijpen.

Investeer tijd in je management samenvatting. Een goede management samenvatting is zeer eenvoudig te maken als je de CE scriptieschrijftechniek hebt gebruikt. Je begint eerst met je hoofdvraag en vervolgens neem je al je conclusies van alle hoofdstukken en vat je samen met je advies. Zie het als een samenvatting van al je conclusies.

Een voorwoord in je CE scriptie

Vaak zie je een voorwoord in een CE scriptie. Ik geloof dat een voorwoord totaal geen waarde heeft. Je kan hier mensen bedanken die jou geholpen hebben. Ik adviseer iedereen om een voorwoord niet te gebruiken puur om twee redenen.

 1. Het heeft geen objectieve waarde voor je hoofdvraag. Het is meer een persoonlijke bedankje, zie het als iemand die de “Emmy-Awards” heeft gewonnen en een bedankspeech houdt.
 2. Elke pagina telt mee qua grammatica. Kortom zit jouw bedankspeech vol met spellingfouten, dan kan de docent je scriptie afkeuren omdat het Nederlands onder de maat is.

De reden dat ik fel tegen een voorwoord ben is dit. Een voormalige medestudent vond een het voorwoord een nutteloos onderdeel. Hij wilde geen moeite ervoor doen. Hoewel het sneller was om geen voorwoord toe te voegen. Deed hij iets anders. Hij vond een goede voorwoord en kopieerde die in zijn scriptie. Dit is een onverstandige stap omdat docenten gebruik maken van een plagiaat scanner genaamd Ephorus (zie de website). Hij werd gepakt en zakte omdat hij “plagiaat” had gepleegd. Afkeuren van scriptie voor een nutteloos onderdeel als een voorwoord was overdreven.

Kortom de levensles: Neem geen risico op onderdelen in je CE scriptie die qua waarde niets toevoegen maar wel je cijfer aanzienlijk kan beïnvloeden. Uiteraard is dit mijn persoonlijke mening en de keuze is aan jou. Mocht je een voorwoord schrijven, neem dan genoegen met maximaal een pagina.

Inhoudsopgave in je CE scriptie

Moet jij een inhoudsopgave maken voor je CE scriptie. Dit kan zeer gemakkelijk met Microsoft Word. Je inhoudsopgave zou niet meer dan vier pagina`s lang moeten zijn. Een inhoudsopgave van twee pagina`s is gebruikelijk. Heb je een lange inhoudsopgave omdat je ook met subparagrafen (voorbeeld: 4.1.2) werkt, verwijder dan de subparagrafen van je inhoudsopgave. De subparagrafen zijn vaak klein en dan is het niet nodig dat te vermelden.

Regelmatig zie je een inhoudsopgave met veel subparagrafen die allemaal op dezelfde pagina staan. Een voorbeeld als dit:

Hoofdstuk 1: Bedrijfstakanalyse              Pagina 1
Hoofdstuk 2: Interne Analyse                   Pagina 3
Hoofdstuk 3: Afnemersanalyse                Pagina 5
3.1 De W vragen van Ferrell                       Pagina 5
Hoofdstuk 4: Bedrijfstakanalyse              Pagina 10
4.1 DESTEP Analyse                                      Pagina 10
4.1.1 Demografische factoren                   Pagina 10
4.1.2 Economische factoren                      Pagina 10
4.1.3 Sociografische factoren                    Pagina 10
4.1.4 Technologische factoren                  Pagina 10

Het rode deel is puur opvulling van je inhoudsopgave. Sommige studenten zeggen dat dit duidelijkheid levert. In dit geval hoef je niet te overdrijven. Je mag van een CE docent verwachten dat ze enigszins beeld hebben van hoe een CE scriptie eruit moet zien. Elke beoordelaar weer hoe een CE scriptie eruit ziet.

Heb jij een scriptie dat wel heel groot is, dan kan je subparagrafen wel in je inhoudsopgave opnemen. De meeste CE scripties zijn maximaal 50 pagina`s groot en net een heel boekwerk van 500 pagina`s.

De inleiding van je CE scriptie

Nu heb je de algemene inleiding van je CE scriptie. De algemene inleiding noem ik zelf de inleiding. Deze inleiding is een duidelijk uitleg over de indeling van je CE scriptie, aanleiding van het probleem en de centrale vraag van je strategisch marketingplan.

Indeling van het plan

Elk boek dat jij leest heeft altijd een hoofdstuk dat uitlegt geeft over de aankomende hoofdstukken. Dit hoofdstuk wat ik overigens zelf nooit een nummer geef, noem ik “Inleiding”. Het is een hoofdstuk van maximaal twee pagina`s. Je geeft een docentbeoordelaar een handvat. Hierdoor krijgen ze een duidelijke structuur van je scriptie in een oogopslag.

Je ziet dat de term structuur steeds weer terugkeert. Deze keer geeft je een docentbeoordelaar een soort papieren “tomtom”. De docentbeoordelaar begrijpt dan ook direct wat hij van de gehele scriptie kan verwachten. Maak gebruik van een illustratie dat de indeling weergeeft. Ondersteun je afbeelding met een korte  uitleg.

Aanleiding van het probleem

Bij de aanleiding van het probleem wordt er vertelt waarom deze gehele scriptie is geschreven. Jouw centrale vraag is niet de aanleiding van je onderzoek. Veel studenten vergissen zich omdat ze denken dat de centrale vraag de reden is. De centrale vraag is het antwoord.

Elke opdrachtgever heeft een reden waarom ze dit willen doen. Denk maar aan oorzaak en gevolg. Eerder werd er al vertelt dat je centrale vraag aan de 3 W vragen Wie/Wat/Waarom moest voldoen. De aanleiding van je onderzoek is te vinden in je waarom. Onderzoek hoe dit tot stand is gekomen dat ze nu hier zijn beland.

Laten we een voorbeeld erbij pakken. Stel dat een kleinbedrijf nu aan het groeien is. Ze maken servies voor het hoogsegment. Het gaat goed en nu willen ze in Amsterdam marktleider worden. De waarom heb je nu. Ze willen marktleider worden in Amsterdam. Nu moet jij achtergrond gaan verkennen. Je ontdekt dat het bedrijf een flinke groei heeft gemaakt in twee jaar en flink uitbreiden. Nu heb je de aanleiding ontdekt.

De centrale vraag

De centrale vraag komt voort uit de aanleiding. Hier geef je aan wat de centrale vraag is en welke de deelvragen daarbij horen. Dit onderdeel heel eenvoudig omdat je al het werk al eerder hebt gedaan. Het formuleren van je hoofdvraag kost veel tijd. Dat heb je al gedaan voordat je mocht beginnen met je CE scriptie.

Tot slot van kaft tot algemene inleiding

Je hebt nu een mooi overzicht hoe je de eerste pagina`s van je CE scriptie moet invullen. Dit zijn zeer duidelijke adviezen. Onthoud dat de managementsamenvatting en de algemene inleiding ofwel de“ Inleiding” belangrijk zijn. Jouw managementsamenvatting is cruciaal voor je succes. Je algemene inleiding is meer een Tomtom. Jouw scriptie is jouw werk. Jij bent nu de docent en zij oordelen hoe goed jij de docenten kan overtuigen.

Hoe ver ben je al met je scriptie? Lukt het niet? Besteed het dan uit! Ga naar www.cescriptielatenschrijven.nl en ontdek de makkelijke methode. Succes met je scriptie!

Hoe begin je met een CE scriptie: CE scriptieschrijftechniek

Hoe begin je met een CE scriptie: CE scriptieschrijftechniek

Het schrijven van een Commerciële Economie scriptie is een flinke klus. Mogelijk ben jij nu al zeer druk aan de slag met je CE scriptie. Lees eerst de andere artikelen hieronder want anders mis je een fundamenteel stuk van de informatie over de CE scriptieschrijftechniek:

Heb jij wel eens van een CE scriptieschrijftechniek gehoord? Zeer waarschijnlijk niet. Gelukkig is dit net als de presentatietechniek die iedereen als de standaard beschouwd.

Presentatietechniek is CE scriptieschrijftechniek

Elk student heeft wel eens een presentatie moet geven. Tijdens je studie Commerciële Economie leer je heel veel over presenteren. Het mooie is dat de lessen over presentatievaardigheden heel mooi toegepast kan worden op je CE scriptie.

ce-scriptieschrijftechniek

Tijdens al die presentaties heb jij altijd de basisbeginselen geleerd. De basis van een presentatie is:

 • Vertel, wat je gaat vertellen (inleiding)
 • Vertel het ze (kern)
 • Herhaal wat je hebt verteld (slot)

Dit zijn de grondbeginselen van een presentatie. Deze regel kan je prachtig toepassen in je CE scriptie. Uiteraard werkt het dan op een grotere schaal. Voor een scriptie en alle geschreven werk, gebruik je de termen: inleiding, kern en slot/conclusie.

Hoe gebruik je de CE scriptieschrijftechniek in je CE scriptie?

Je weet nu wat de CE scriptiescrhijftechniek is. Nu is de vraag hoe pas je zoiets toe? Dit gaat zeer eenvoudig en als je de vorige artikelen hebt gelezen zal je dit beter begrijpen.

Elk strategisch marketingplan heeft een aantal hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft altijd drie onderdelen. Het heeft een inleiding, kern en slot. Tien hoofdstukken betekent tien indelingen.

Inleiding van je Commerciële Economie scriptie

In je inleiding van je CE scriptie schrijf je heel duidelijk wat men kan verwachten. Hier wordt duidelijk aangegeven wat ze in dit hoofdstuk kunnen verwachten. Let op je schrijf altijd de indeling op hoofdstukniveau. Dit betekent dat jij het afbakent tot dat hoofdstuk alleen. Je schrijft letterlijk wat je gaat schrijven, maar er komt hier een directe link met je deelvraag. Iedereen die dit leest weet dan direct twee dingen. Welke paragrafen of modellen in dit hoofdstuk staan en welk deelvraag wordt beantwoordt bij het lezen van dit hoofdstuk.

Kern van je Commerciële Economie scriptie

In de kern van het hoofdstuk bespreek je de kern van dat hoofdstuk. Dit is zeer voor de hand liggend. Hier schrijf je de inhoud waar het om gaat. Door je kern te lezen, leest de lezer het antwoord op je deel vraag.

Slot van je Commerciële Economie scriptie

In je slot van het hoofdstuk vat alles zeer kort samen. Deze korte samenvatting gaat gepaard met het herhalen van je deelvraag met het antwoord erin. Je geeft hier de conclusie dat je deelvraag beantwoordt. Jij moet altijd een antwoord geven als jij in de inleiding aangeeft dat je de deelvraag gaat beantwoorden. Geen antwoord is direct een minpunt.

Voorbeeld van de CE scriptieschrijftechniek

Hieronder wordt duidelijk hoe deze techniek eruit ziet .

cescriptieschrijftechniek-hoofdstuk1

cescriptieschrijftechniek-hoofdstuk2

cescriptieschrijftechniek-hoofdstuk3

cescriptieschrijftechniek-hoofdstuk4

In dit geval zijn er drie hoofdstukken als voorbeeld genomen.

 • H2: Interne analyse
 • H3: Afnemersanalyse
 • H4: Bedrijfstakanalyse

Deze hoofdstukken komen in elke strategisch marketingplan scriptie voor. Elk hoofdstuk heeft een deelvraag nodig om het doel van het hoofdstuk vorm te geven. In dit voorbeeld gebruiken we het bedrijf Coca-Cola.

 • Deelvraag 1: Hoe is de interne organisatie van Coca Cola opgezet?
 • Deelvraag 2: Wie zijn de afnemers van Coca Cola?
 • Deelvraag 3: Wat zijn de trends binnen de branche?

Je ziet dat elke deelvraag heel mooi past bij een van de drie genoemde hoofdstukken. Deelvraag 1 past zeer goed bij hoofdstuk 2. Het heeft een directe link met elkaar. Nu gaan we dit vertalen naar de CE scriptieschrijftechniek:

———————————————————————————————————————————-

Voorbeeld CE scriptieschrijftechniek

Hoofdstuk 2: Interne Analyse

Inleiding (dit woord kan je weglaten)

In dit hoofdstuk wordt deelvraag 1:“Hoe is de interne organisatie van Coca Cola opgezet?” beantwoordt. Dit wordt gedaan door de organisatie interne organisatie van Coca Cola te analyseren. De volgende onderdelen komen aan bod: de geschiedenis, de doelstelling, de organisatie, de producten en de financiële gegevens van Coca Cola.

Kern (dit woord kan je weglaten)

De geschiedenis
De doelstelling
De organisatie
De producten
De financiële gegevens

Conclusie

In dit hoofdstuk werd antwoord gegeven op deelvraag 1:”Hoe is de interne organisatie van Coca Cola opgezet?”. Coca Cola heeft een lange geschiedenis en veel ervaring enz.

———————————————————————————————————————————

Hoofdstuk 3: Afnemersanalyse

Inleiding (dit woord kan je weglaten)

In dit hoofdstuk wordt deelvraag 2:“Wie zijn de afnemers van Coca Cola?” beantwoordt. Dit wordt gedaan door de afnemers te analyseren. De volgende onderdelen komen aan bod: de 6 W vragen van Ferrell en een klanttevredenheidsonderzoek.

Kern (dit woord kan je weglaten)

De 6 W vragen van Ferrell

De klanttevredenheidsonderzoek

Conclusie

In dit hoofdstuk werd antwoord gegeven op deelvraag 2:”Wie zijn de afnemers van Coca Cola?”. De afnemers van Coca Cola kenmerken zich door …

———————————————————————————————————————————

Hoofdstuk 4: Bedrijfstakanalyse

Inleiding (dit woord kan je weglaten)

In dit hoofdstuk wordt deelvraag 3:“Wat zijn de trends binnen de branche?” beantwoordt. Dit wordt gedaan door de macro-omgevingsfactoren te analyseren. De volgende onderdelen komen aan bod: de DESTEP-analyse, de productlevenscyclus en de bedrijfstakstructuurfactoren.

Kern (dit woord kan je weglaten)

De DESTEP-analyse

De productlevenscyclus

De Bedrijfstakstructuurfactoren

Conclusie

In dit hoofdstuk werd antwoord gegeven op deelvraag 3: “Wat zijn de trends binnen de branche?”. De trends binnen de branche zijn drastische aan het veranderen…

———————————————————————————————————————————

Deze schrijftechniek moet jij voor elk hoofdstuk gebruiken. Door consistent te werken en elk hoofdstuk een doel te geven om te lezen, krijg je overzicht. Deze methode levert je een duidelijke scriptie op en maakt het voor de lezer gemakkelijker om te lezen. Als jij iets leest, wil jij weten waarom je iets leest. De waarom is altijd belangrijk. Zorg er daarom voor dat jij duidelijk maakt wat men kan verwachten van elk hoofdstuk en maak die verwachting ook waar.

Tot slot de CE scriptieschrijftechniek

De CE scriptieschrijftechniek is een systeem dat jou helpt om betere scripties te schrijven. Jouw slot in elk hoofdstuk moet altijd het antwoord geven als jij de deelvraag in de inleiding hebt. Doet je dit niet, verlies je direct punten. Als jij de verwachting creëert moet jij het ook waarmaken!

Zorg dat je eerst schrijft wat je gaat schrijven, schrijf het en herhaal wat je hebt geschreven met een antwoord op je deelvraag.

Heb je zelf moeite om je scriptie af te maken? Besteed het dan uit! Ga naar www.cescriptielatenschrijven.nl en ontdek de makkelijke methode. Succes met je scriptie!

Hoe schrijf ik een strategisch marketingplan CE scriptie

Hoe schrijf ik een strategisch marketingplan CE scriptie?

Elk student moet in zijn of haar laatste jaar een scriptie schrijven. De meest gebruikelijke scriptie is een strategisch marketingplan. Een strategisch marketingplan schrijven is een uitdagende klus. Je moet je daarom altijd goed voorbereiden voordat je begint.

De juiste hulpmiddelen en boeken voor het schrijven van een strategisch marketingplan?

Op deze site vind je veel adviezen over het schrijven van een strategisch marketingplan. Naast de adviezen op deze site raden we je het boek Strategisch Marketingplanning van dhr. Alsem aan. Bovendien is het boek Principes van Marketing van dhr. Kotler een bruikbaar boek voor je CE scriptie.

Voor de juiste boeken en middelen raden we je dit artikel aan:

Hoe begin ik met een strategisch marketingplan?

Elk strategisch marketingplan heeft een doel. Het woord strategisch betekent doordacht. Het is daarom een planning. Een marketing planning hoe jij je van je huidige situatie naar doel kan gaan. Een strategisch marketingplan is ook wel een strategisch marketingplanning.

Voordat je begint moet jij weten wat je doel is. Jouw doel noemen ze de hoofdvraag, probleemstelling of de centrale vraag. Dit zijn drie termen die allemaal dezelfde betekenis hebben. Voordat jij aan je scriptie kan beginnen moeten docenten eerst je “doel” goedkeuren. Lees dit artikel over het maken van een goede Centrale vraag en deelvragen voor je strategisch marketingplan

Hoe maak ik een goede opzet van een strategisch marketingplan?

Een strategisch marketingplan heeft altijd een vaste opbouw. Het boek van dhr. Alsem, Strategisch Marketingplanning, wordt daarom ook aangeraden. Je vindt daar een prachtige opzet van je CE scriptie.

Je mag verwachten dat jij je scriptie altijd met een Interne Analyse en een Macro Analyse (ABCD Analyse) gaat schrijven. Sommige onderdelen zoals de Distributieanalyse kan je vaak overslaan, maar de overig niet. In het artikel hieronder vind je de volledige opbouw van 90% van alle strategisch marketingplannen.

Hoe maak ik een professioneel structuur voor een strategisch marketingplan?

Elk strategisch marketingplan moet een goede structuur hebben. Jouw CE scriptie moet duidelijk, helder en begrijpelijk zijn. Denk aan het communicatiemodel met een zender, kanaal, boodschap, ruis en ontvanger. Jij bent de schrijver en dus de zender. Je strategisch marketingplan is het kanaal van communiceren. Het antwoord op de probleemstelling is jouw boodschap. De docent is de ontvanger.

Jouw scriptie met een slecht structuur en onduidelijke lay-out is de ruis. Zorg ervoor dat jij de ruis van je scriptie minimaliseert. Jouw strategisch marketingplan moet correct zijn. Maak je lay-out helder en zorg dat je continu dezelfde lettertype, lettergrootte en manier van schrijven hanteert. Hoe meer afwijkend jouw methode is des te meer ruis er ontstaat. Wees consistent want ruis levert onduidelijkheid op. Voor een docent is een onduidelijke strategisch marketingplan een synoniem of een afgekeurde scriptie. Lees het artikel hieronder hoe jij je ruis kan minimaliseren.

Hoe kan ik motivatie krijgen om me strategisch marketingplan af te maken?

Hoe lang ben jij al bezig met je strategisch marketingplan? Ben je te lang bezig en zie jij nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel? Besteed het dan uit.

Tijdens je studie is het schrijven van je strategisch marketingplan scriptie de grootste uitdaging. Het moet een leerzame ervaring zijn voor een student. Ben je al meer dan een jaar bezig met deze “uitdaging”, dan is het vaak geen leerzame ervaring. Het demotiveert de meeste en af en toe probeer je toch je scriptie te maken. Want jaarlijks extra geld betalen is geen pretje.

Je motivatie in dat geval is niet om te leren maar om je kosten te beperken. Leerzaam of niet, dit is niet wat het onderwijs hoort te doen. Ze moeten je inspireren en niet demotiveren (zeker niet voor 1600 euro per jaar). Gelukkig zijn er opties die er tegenwoordig bestaan. Een scriptieschrijver zoeken voor je CE scriptie is mogelijk. Ontdek in dit artikel meer over een CE scriptie schrijver en waarom dat een oplossing voor jou kan zijn.

Is je CE scriptie laten schrijven verstandig?

Wil je direct je CE scriptie laten? Ga dan direct naar www.cescriptielatenschrijven.nl en laat je CE scriptie schrijven.

Hoe begin je met een CE scriptie: Structuur en lay-out

Hoe begin je met een CE scriptie: Structuur en lay-out

Moet jij een CE scriptie schrijven? Mooi, heb je al een idee waar je moet beginnen? Mogelijk heb je deel 1 van dit artikel gelezen. Je weet dat het begin van je scriptie bij je docent begint met het goed keuren van je probleemstelling (centrale vraag of hoofdvraag wordt het ook wel genoemd).

De volgende stap in je Commerciële Economie scriptie is een structuur maken. De structuur van je scriptie is absoluut het belangrijkste beginpunt voor je scriptie. Zonder de structuur kan je niet werken. Want je hebt, dan geen helder beeld van je scriptie.

Een goede CE scriptie heeft structuur, structuur en nog eens structuur.

Een goede Commerciële Economie scriptie heeft een heldere indeling. Je kunt geen scriptie schrijven zonder een goede indeling. Het eerste wat je doet is afvragen hoe je scriptie eruit komt te zien. Nu gaat het niet hoofdzakelijk om de kleuren en het lettertype maar om je indeling. Je indeling heeft prioriteit ten opzichte van lay-out.

De opleiding HBO Commerciële Economie bestaat voornamelijk uit het maken van verslagen. Er ligt zeer veel nadruk op het maken van marketingplannen en marketingverslagen. Een afgestudeerd commerciële econoom zou zelfs de indruk krijgen dat hij in het bedrijfsleven alleen “marketingplannen” aan het schrijven is. Om je alvast wakker te schudden van deze “mooie” droom. Niets is minder waar. De meeste werken afdelingen waar marketingplannen niet eens wordt geschreven.

Om weer terug te komen op mijn verhaal. Tijdens je studie heb je heel veel plannen geschreven. Waarschijnlijk heb je in die tijd ontdekt dat er een specifieke indeling is voor je marketingplan. Het boek van Strategisch Marketingplanning van de auteur dhr. Alsem is een mooie leidraad. Zie hieronder de indeling voor een CE scriptie:

 • De kaft
 • Management samenvatting
 • Voorwoord
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • H1: Aanbodstructuur
 • H2: Interne analyse
 • H3: Afnemersanalyse
 • H4: Bedrijfstakanalyse
 • H5: Concurrentenanalyse
 • H6: SWOT-analyse
 • H7: Ondernemersdoelstelling
 • H8: Marketingdoelstelling
 • H9: Marketinginstrumenten
 • H10: Financiën
 • H11: Advies & conclusie
 • Bronnen en literatuurlijst
 • Bijlage 1: enz.
 • Bijlage 2: enz.
 • Bijlage 3: en ga zo maar door.

Als je goed kijkt naar deze lijst, dan zie je misschien een hoofdstuk dat ontbreekt. Het klopt er is hier heel bewust het hoofdstuk “Distributie & Leveranciersanalyse” eruit gelaten. Dit hoofdstuk is vaak een onderdeel dat niet bij elk onderzoek past. Uiteraard is dat altijd afwegen, maar voornamelijk bij diensten kan deze gemakkelijk verwijderd worden (let op dit hoeft niet).

Waarom is een goede structuur belangrijk?

Mogelijk dat jij je afvraagt waarom dit er toe doet. Onthoud dat een goede en gestructureerde CE scriptie zeer fijn leest. Heb jij wel eens een boek gelezen zonder inhoudsopgave? Als je dan heel specifiek naar iets zoekt, dan moet jij het hele boek doorbladeren.

Naast het gemak van structuur heb je ook te maken met een “indruk”. Een Commerciële Economie scriptie dat geen enkele structuur heeft of een verkeerde indeling heeft, geeft een slechte indruk. Meeste docenten zullen de indruk krijgen dat jij de theorie niet begrijpt. Deze beoordeling komt puur doordat er geen structuur is. Het ergste is dat het een indruk is en niet eens op feiten is gebaseerd.

Je scriptie is een chaos = jij begrijpt de theorie niet

Een docent blijft een mens en kan daarom nooit objectief beoordelen. Hanteer de structuur hier boven dit is de structuur van dhr. Alsem. Zijn boek wordt als de basis gezien van een strategisch marketingplan of een CE scriptie.

Verplaats je in de docent. Hoe zou jij een scriptie beoordelen waarbij alles chaotisch is. Veel lege pagina`s tussen je scriptie, de structuur die je tijdens je studie Commerciële Economie hebt geleerd, is niet toegepast. Het feit dat je kennis van je docent niet hebt gebruikt, is al fout. Het is de basis van je studie.

De goudenregel van een koksschool: Als je geen ei kan koken, mag je geen sterrenmenu maken.

Wat ze hier letterlijk mee bedoelen is dat jij eerst de basis moet beheren. Als je de basis van marketing niet begrijpt of kan toepassen, mag je geen scriptie maken. Een scriptie is voor de gevorderden.

Na structuur van je CE scriptie komt de lay-out van je CE scriptie

Je hebt nu een prachtige structuur voor je scriptie. Geweldig! Toch ziet je scriptie er nog niet al te goed uit. Allemaal verschillende lettertypes en kleuren. Het is niet consistent en ziet er ook nog rommelig uit.

Onthoud na kwaliteit komt, kwantiteit. Je structuur is kwaliteit en nu moet jij je richten op consistentie, ofwel kwantiteit. Je lay-out moet er professioneel uitzien. Hoe jij je scriptie presenteert is essentieel en kan waardevol zijn bij twijfelgevallen.

Het verhaal waarom je CE scriptie er mooi uit moet zien.

Er was ooit een onderzoek geweest naar criminelen en de uitspraak van de rechter. De onderzoekers wilden meten of er een verband was tussen uiterlijk en de strafbepaling van de rechter. Er werden verschillende rechtszaken van criminelen geanalyseerd. Er waren “lelijke” criminelen en “mooie” criminelen. Uit dit onderzoek werd duidelijk dat een knappen crimineel regelmatig een lagere straf kreeg dan een lelijke crimineel voor dezelfde misdaad. Dit werkt op een onbewust niveau.

Wat heeft dit verhaal te maken met jouw scriptie? Heel veel. Jouw docent is in werkelijkheid de rechter en hij bepaalt of je scriptie “schuldig” of “onschuldig” is. Stel je eens voor dat jij een scriptie hebt dat een twijfel geval is. Misschien kan jij dan nog net dat voordeel eruit halen door een mooie lay-out van je CE scriptie. Het advies pak elk beetje kans en benut het maximaal in jouw voordeel.

Wat is een CE scriptie met een mooie lay-out

Een Commerciële Economie scriptie met een mooie lay-out is een scriptie, dat consistent is. Gebruik in je hele scriptie een vast lettertype en lettergrootte. Gebruik de vaste koppen voor je hoofdstukken, paragrafen enzovoort. Maak gebruik van maximaal twee kleuren in je teksten. Je hebt geen scriptie nodig die op een regenboog lijkt.

Jouw scriptie is jouw visitekaartje. Het vertegenwoordigt jou omdat jij dat hebt gemaakt. Een “sloppy” scriptie zou, betekenen dat jij sloppy als persoon bent. De eerste indruk is in 4 seconden gemaakt. Laat die 4 seconden positief meetellen.

Een paar tips voor een goede consistentie

Gebruik een vaste kleur dat ook de kleur van je bedrijf representeert. Schrijf je voor Facebook een scriptie, gebruik dan Facebook Blauw. Zorg ervoor dat je koppen, paragrafen, headers en footers allemaal in die kleur zijn.

Gebruik een professioneel lettertype. Mijn persoonlijke voorkeur is een lettertype die iets kleiner is. De meeste HBO CE instellingen verplichten je een scriptie met een maximaal aantal pagina`s. Deze limiet is goed maar kan je ook zeer beperken. Een CE scriptie heeft vaak te weinig pagina`s dan te veel.

Vergelijk Arial eens met Times New Roman op lettertype 12. De ruimte dat Arial inneemt, is meer dan Times New Roman. Je scriptie inkorten omdat het te veel is, is absoluut geen pretje. Want alles wat je weghaalt, kan je conclusie beïnvloeden.

Naast een vaste kleur en lettertype moet je ook letten op afbeeldingen, grafieken en tabellen. Zorg ervoor dat die allemaal dezelfde kleur krijgen als je koppen, paragrafen, headers en footers. Misschien heb je een aantal grafieken en tabellen van SPSS in je scriptie. Ik zal eerlijk toegeven dat zulke tabellen qua design vreselijk zijn. Ze zien er niet professioneel uit en ze nemen altijd een groot deel van je pagina in beslag. Probeer alles mooi te maken en een vaste kleur en lettertype te gebruiken in je afbeelding.

Heb je een tabel en gebruik je in je teksten altijd lettertype Times New Roman met rood als hoofdkleur. Maak je tabel dan mooi in Excel. Teken hem na, selecteer lettertype Times New Roman in je tabel en gebruik rood in je ontwerp. Wees consistent en let op de details.

Denk aan structuur en consistentie bij het maken van je CE scriptie.

Je hebt nu een duidelijk beeld waar je op moet letten als je een strategisch marketingplan moet maken voor je opleiding. Zorg dat je dit advies goed gebruikt.

Heb je zelf geen idee wat je moet doen of heb je liever dat iemand je helpt? Geen probleem. Bezoek de site www.cescriptielatenschrijven.nl hier kan je snel geholpen worden met je lay-out of het laten schrijven van je Commerciële Economie scriptie.

Hoe begin je met een CE scriptie, de centrale vraag

Hoe begin je met een CE scriptie, de centrale vraag

Moet jij een CE scriptie schrijven? Mooi, dan ben je hier op het juiste adres. Je vindt hier alles wat je voor je commerciële economie scriptie moet hebben. Beginnen met een CE scriptie is lastig. Een goed begin is het halve werk en hier heb je alvast een ijzersterk begin.

Stap 1: Jouw centrale vraag, hoofdvraag of probleemstelling bepaalt je scriptie.

Elke docent heeft een eigen definitie voor de term “probleemstelling”. Sommige noemen het de hoofdvraag en anderen de centrale vraag. Ongeacht hoe het wordt genoemd het gaat hier maar om een ding. Namelijk, waarom schrijf jij deze scriptie.

Je stagebedrijf of afstudeerbedrijf geeft aan wat ze willen weten. Jouw docent zal je “scriptie” maar meer inhoudelijk je probleemstelling moeten goed keuren. Het afstudeerbedrijf komt pas in opspraak als je bij Kim Holland stage gaat lopen zoals de studente van Inholland.

Waaruit moet een probleemstelling uit bestaan?

Je probleemstelling heeft een aantal eisen. Het moet één (met nadruk op één) vraag zijn dat niet direct te antwoorden is. De vraag moet complex zijn. Een eenvoudig te beantwoorden vraag heeft geen scriptie nodig. Om de “complexiteit” te meten, heeft elke probleemstelling deelvragen. Minimaal vijf deelvragen en maximaal 12. Zelf adviseer ik rond de 7 a 8. Dat is meer dan voldoende en houd jij het eenvoudig voor jezelf.

Voorbeeld van een slechte probleemstelling: “Moet AXE promotie gebruiken om hun producten aan te prijzen?” Deze probleemstelling is met een ja of nee te beantwoorden.

Het is beter: “Hoe zou AXE hun producten moeten promoten om marktleider positie te behouden?”. Deze probleemstelling is concreet op een aantal punten. Iedereen die dit leest weet precies over welke partij het gaat. AXE is hier het bedrijf waar jij scriptie voor schrijft. Je weet dat het over de producten van AXE gaat en dat hun doel is om het product te promoten. Ze willen promoten zodat ze de marktleider worden in hun segment.

Kortom: Wie/Wat/Waarom

 • Wie: Over welke partij gaat het?
 • Wat: Wat is het product of dienst?
 • Waarom: Waarom willen ze dat doen?

De eerste stap is je probleemstelling bepalen en controleren of ze aan de wie, wat en waarom eisen voldoen.

Stap 2: Jouw probleemstelling herformuleren.

Als je bezig bent bij het bedrijf zal je vaak zeer snel inzien dat je huidige probleemstelling niet klopt. Het is of niet concreet genoeg of het ontbreekt iets. Zelf had ik ook gemerkt tijdens de gesprekken met mijn stagebedrijf. De ondernemer zegt X maar bedoelt in werkelijkheid Y. Dit komt omdat je nu in het bedrijf zit en ook ziet wat er dagelijks gebeurd. Heel vaak wordt de probleemstelling aangepast tijdens de stage.

Je hoofdvraag of probleemstelling blijkt toch net iets anders te zijn dan wat je eerst dacht. Dit is over het algemeen geen probleem. Niemand mag verwachten dat jij in een oogopslag kan zien wat er mis is met een bedrijf. Het aanpassen van je centrale vraag is geen probleem. Bespreek altijd met je begeleider dat je jouw probleemstelling “concreter maakt”.

Stap 3: Deelvragen die voortkomen vanuit je hoofdvraag

Je hoofdvraag of probleemstelling levert altijd extra vragen op. Als dat niet het geval is dan is je hoofdvraag of probleemstelling niet goed. Een goede hoofdvraag zorgt voor deelvragen. Veel deelvragen kunnen snel ontstaan nadat je hoofdvraag is geformuleerd. Stel je eens voor over de hoofdvraag van AXE. Er komen nu direct extra vragen bij je op zoals:

 1. Welke doelgroep moet AXE benaderen
 2. Welke promotiemix moet AXE gebruiken
 3. Welke producten wil AXE promoten

Gelukkig zit hier een systeem achter dat de studenten niet weten. Een systeem dat overigens veel docenten niet eens weten. Het is heel opmerkelijk dat veel docenten het niet weten, maar als ze het lezen, prijzen ze het altijd aan.

Stap 4: Deelvragen die voortkomen uit je hoofdvraag

Elke scriptie moet structuur hebben en dat is wat jij met je deelvragen moet doen. Het mogen geen vragen zijn die je snel verzint. Er moet een doordachte strategie in zitten. Stel je maakt een strategisch marketingplan, dan weet je altijd welke hoofdstukken komen. Hieronder de eerste zes hoofdstukken.

 • Hoofdstuk 1: Aanbodstructuur
 • Hoofdstuk 2: Interne analyse
 • Hoofdstuk 3: Afnemersanalyse
 • Hoofdstuk 4: Bedrijfstakanalyse
 • Hoofdstuk 5: Concurrentenanalyse
 • Hoofdstuk 6: SWOT analyse

Van de zes hoofdstukken zijn er altijd vijf hoofdstukken waar jij direct een vraag voor kan verzinnen. Laten we snel een paar pakken:

Deelvraag 1: Hoe ziet de interne organisatie uit van AXE?

Deze deelvraag past heel mooi bij hoofdstuk 2. Het onderwerp van hoofdstuk 2 is de interne analyse van je stagebedrijf. Hier kan je dus een mooi verhaal schrijven en in dit hoofdstuk vindt men het antwoord voor deelvraag 1.

Deelvraag 2: Wie zijn de afnemers van AXE?

Deze deelvraag is een passend onderwerp voor de afnemersanalyse. In de afnemersanalyse leert de lezer alles over de afnemer en geef je in je conclusie duidelijk antwoordt op deelvraag 2.

Deelvraag 3: Wat zijn de ontwikkelingen binnen de branche?

In de bedrijfstakanalyse leer je alles over de toekomstige kansen en bedreigingen op het gebied van trends. Wat gebeurt er in de branche? Met de informatie in dit hoofdstuk zou jij perfect antwoord kunnen geven op de vraag “wat zijn de ontwikkelingen binnen de branche?”.

Deelvraag 4: Wie zijn de concurrenten van AXE?

In de concurrentenanalyse (let op verwar je niet met concurrentie analyse) worden de concurrenten met jouw bedrijf vergeleken, in dit verhaal is dat AXE. In dit hoofdstuk wordt de concurrent geanalyseerd en geef je direct antwoord op deelvraag 4.

De vier stappen naar een goede probleemstelling/hoofdvraag en deelvragen

Met deze vier stappen heb jij een handvat om mee te werken. Iets wat helaas heel veel docenten niet vertellen. Elke docent vertelt natuurlijk dat het belangrijk is. Helaas vertellen ze niet de hoe. Maak goed gebruik van dit.

Ben je niet zeker van wat je moet doen, dan raad ik je aan om de site: www.cescriptielatenschrijven.nl te bezoeken.

Is het verstandig om je scriptie te laten schrijven door een scriptieschrijver

Is het verstandig om je scriptie te laten schrijven door een scriptieschrijver?

Een paar weken geleden kreeg ik de vraag “Is het verstandig om je scriptie te laten schrijven door een scriptieschrijver?”. Voordat ik een antwoord gaf vroeg ik aan hem “Waarom is het onverstandig?”

Als snel werd duidelijk hoe men denkt over dit “verboden onderwerp”. Het is officieel fraude en misschien slaag je niet met de geschreven scriptie. Het klopt dat een scriptie laten schrijven niet door je onderwijsinstelling wordt geaccepteerd. Het mag niet omdat je dan zou “afkijken”.

Teamwork is iets wat men op school totaal niet tolereert. Toch moet jij je dan als snel gaan afvragen waarom is dat zo snel. Grote bedrijven zijn sterke teams die goed samenwerken. De beste voetbalteams zijn goed dankzij de samenwerking. Dit is al stof om over na te denken. Bovendien laat dit al snel zien hoe verschillend de realiteit is met de onderwijswereld.

Wat is mijn mening?

Hoe verstandig is het eigenlijk om een scriptieschrijver in te huren? Mijn persoonlijke visie is dat alles wat je doet zoveel mogelijk waarde moet hebben. Hoeveel scripties die studenten hebben geschreven worden daadwerkelijk gebruikt? Het antwoord: niet veel.

Het zal me ook niets verbazen dat een scriptie binnen vijf minuten wordt weggelegd. Een scriptie waar jij met hart en ziel aan hebt gewerkt voor zes maanden is binnen vijf minuten uit het zicht. Hoe kan dat? Omdat jij net nieuw bent. Onervaren en dan al met miljoenenplannen aankomen, het kan als je Steve Jobs heet.

Een scriptie schrijf jij voor je docent en niet voor de opdrachtgever.

Het probleem met een scriptie is dat je schrijft voor een docent. De opdracht krijg je van je stagebedrijf maar, je scriptie wordt niet door je bedrijf beoordeeld. Als je docent je scriptie niet goed vindt, is je scriptie afgekeurd. Ook als vindt je opdrachtgever de scriptie goed. Helaas maakt de docent geen gebruik van je scriptie en is je scriptie na het slagen waardeloos.

Een CE scriptieschrijver verhoogt je slagingskans.

Een goede scriptieschrijver kent de termen en weet wat belangrijk is voor een CE scriptie. Kortom, je hebt een deskundige die jouw scriptie maakt. Hierdoor verhoog je snel je kans om te slagen. Waarom moeilijk doen als het makkelijker kan?

Het allerergste is een student die studievertraging oploopt vanwege zijn of haar scriptie. Je maakt dan tweemaal een scriptie, dat geen waarde heeft voor niemand. Kortom je verspilt mogelijk 12 maanden aan een nutteloos project. Tijd is waardevoller dan geld, want tijd kan je nooit meer terug krijgen.

Terugkomend op de vraag “Hoe verstandig is het om een scriptieschrijver in te huren?”.

Als je weet dat:

 • je scriptie toch niet gebruikt wordt;
 • in het bedrijfsleven teamwork belangrijker is en afkijken juist goed is;
 • het inhuren van een scriptieschrijver je slagingskans verhoogd;
 • en tijd waardevoller is dan geld.

Met deze argumenten kan je al snel vaststellen dat een scriptieschrijver inhuren zeer verstandig is. Of je het daadwerkelijk moet doen, is aan jou. Dit is voor iedereen die er zeer tegen opkijkt om met een scriptie te beginnen.

Succes met je scriptie!

P.S. ben je geïnteresseerd om je scriptie te laten schrijven ga dan naar: www.cescriptielatenscrhijven.nl

De opbouw van je Strategisch Marketing Plan scriptie

Tijd om je een opbouw te geven van een CE strategisch marketing plan scriptie. Voordat je begint met het schrijven moet je de twee boeken hebben die ik al had aangegeven. Ik ga vermoed dat je de boeken al hebt. De volgende stap is het maken van een opbouw. Als je een Strategisch Marketing Plan schrijft, moet je weten hoe het eruit komt te zien. 

Heb je geen idee welke hoofdstukken er komen? Geen paniek hier vind je een complete opbouw. 

 • De kaft
 • Management samenvatting
 • Voorwoord
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • H1: Aanbodstructuur
 • H2: Interne analyse
 • H3: Afnemersanalyse
 • H4: Bedrijfstakanalyse
 • H5: Concurrentenanalyse
 • H6: Swotanalyse
 • H7: Ondernemersdoelstelling
 • H8: Marketingdoelstelling
 • H9: Marketinginstrumenten
 • H10: Financiën
 • H11: Advies & conclusie
 • Bronnen en literatuurlijst
 • Bijlage 1: enz
 • Bijlage 2: enz
 • Bijlage 3: en ga zo maar door. 

Met deze opbouw heb je een goede handvat om een scriptie te schrijven. Onthoud dat een scriptie letterlijk een strategisch marketing plan is. Het klinkt misschien heel logisch, maar veel studenten schrikken van het woord scriptie. Heb je tijdens je studie al veel marketingplannen geschreven? Zo ja, dan komt die kennis nu echt van pas. 

Deze opbouw is jouw handvat. Als je begint met schrijven dan zal je eerst de hoofdvraag en deelvragen moeten hebben. Bij sommige onderwijsinstanties noemen ze dit “de probleemstelling” of “de centrale vraag”. In het kort is deze vraag de reden waarom jij je CE scriptie schrijft. 

Advies voor nu: Zorg dat je nu alvast een probleemstelling gaat vaststellen. In het volgende artikel gaan we dieper op de probleemstelling in en bepalen we de deelvragen. 

CE scriptieschrijven

Help ik moet een Commerciële Economie scriptie schrijven!

Moet jij een CE scriptie schrijven en je weet niet waar jij moet beginnen. Op deze site kan jij veel vinden over het schrijven van een CE scriptie. Tips, adviezen en eventueel het laten schrijven is ook mogelijk.

Het schrijven van een CE scriptie kan knap lastig zijn. Om goed te beginnen heb je een paar goede boeken nodig. Tijdens je studie zal je zeer waarschijnlijk al een aantal boeken kennen. Boeken zoals:

 1. Principes van Marketing, van de auteur Kotler (ongeacht welke druk).
 2. Grondslagen van Marketing, van de auteur Verhagen (ongeacht welke druk)
 3. Strategisch Marketing Planning, van de auteur Alsem (druk 4 of hoger)

Om te beginnen moet je minimaal twee boeken hebben. De Principes van Marketing + Strategisch Marketing Planning of Grondslagen van Marketing + Strategisch Marketing Planning. Deze twee boeken zullen je basis vormen.

Tijd voor actie zoek of je deze boeken in bezit heb of ga ze direct aanschaffen: